top of page
RedHorn Business Integration Suite logotype
top
Visma Business logotype

för Visma Business

FAQ

Manual

Välj ditt produktpaket för Visma Business.

Populär

*Prisexempel för ett bolag samt ett/flera demobolag.

 • Passar detta till min version av Visma Business?
  RedHorn för Visma Business BAS och WEB finns från version 10.1x och framåt. Visma installationen bör ha VBS (Visma Business Services) tillägget då alla dataförändringar sker via denna tjänst för att bibehålla affärslogiken. Vilken version av Visma Business ni har och om VBS är installerat kan kontrolleras i programmet under menyvalen "Om Visma Business" samt under "Licens".
 • Hur beställer jag RedHorn för Visma Business?
  Efter ett signerat digitalt licensavtal skickar vi ut ett ett installationspaket med det ni beställt samt licensfakturan. Installationspaketet innehåller programfiler samt en 30-dagars testlicens som är likvärdig med en standard licens och utan begränsningar. Genom att betala licensfakturan övergår licensen automatiskt till en standard licens som gäller för kalenderåret. Skulle programvaran inte uppfylla era önskemål och krav kan ni när som helst under provperioden säga upp avtalet utan kostnad.
 • Vad händer om jag uppgraderar Visma Business?
  Som tumregel är det alltid bäst att RedHorn matchar Visma Business versionmässigt. Vid större uppgradering t.ex. från version 15.x till 16.x rekommenderar vi alltid att ni uppgraderar RedHorn då datamodellen kan ha påverkats. Mindre uppgraderingar eller patchar från ex. 15.1 till 15.2 behöver inte påverka RedHorn men ta för vana att uppgradera även den för att undvika oväntade störningar. Uppdatering av den licensierade programvaran skickas ut ifrån oss, på begäran av er, i samband med Er uppgradering av Visma Business. Programvaran är kostnadsfri men debitering kan tillkomma i det fall vi hjälper till med uppdatering av Er miljö.
 • Kan jag som systemleverantör använda RedHorn för Visma Business för att interagera med mina kunders Visma Business installation?
  Ja, det kan du. Via BAS paketen kan du själv skapa programvaror som interagerar med data och processer i Visma Business. WEB paketen är färdiga API:er som låter dig interagera med Visma Business över HTTP. Vi tillhandahåller en utvecklingslicens till systemleverantörer eller utvecklare som vill skapa lösningar med RedHorn till 3:e part. Vid användning av RedHorn hos 3:e part måste ett licensavtal upprättas mellan Capremill och 3:e part enligt gällande prislista.
 • Hur skyddar jag min affärsdata?
  Via modern autentisering och enkla inställningar kan du i flera steg begränsa tillgången till data som processas genom RedHorn. Tillsammans med stödet för den inbyggda accesshanteringen i Visma Business ger den ett mycket gott skydd mot att data blir åtkomligt för obehöriga mottagare. Mer information finns under avsnittet "Säkerhet" här.
 • Kan jag koppla ihop min E-handel med Visma Business?
  Ja, det kan du. I den vanligaste formen så kan Kunder och Order automatiskt skapas/uppdateras i Visma Business och Produkter, Priser och Lagersaldon automatiskt skapas/uppdateras i E-handeln. Utöver det är det Er affärsmodell och önskemål som styr vilket data som skall finnas och hanteras mellan de olika systemen.
 • Jag är en systemleverantör och vill använda data i Visma Business. Vad bör jag tänka på?
  Visma Business har funktionalitet och verktyg som gör det möjligt att inom systemet skapa användarspecifika dataselekteringar och arbetsflöden. Genom korrekta anrop med rätt fält, filtrering och urval styr man data till och från rätt arbetsflöde i Visma Business. Via vår sandbox miljö kan vi hjälpa er med allt från att skapa ett grundflöde till att efterlikna en potentiell kunds miljö.
 • Vi har DME (Data Model Extension) och har gjort tillägg till datamodellen. Hur kan vi använda tilläggen i API:et?
  Genom att vi gerererar en datamodell med Era DME filer så görs tilläggen tillgängliga via API:et på samma sätt som allting annat. Från det att vi fått tillgång till Era DME filer tar processen ca 10 minuter till det att filerna för datamodellen är redo att bytas ut i Er installation. Bytet är okomplicerat och efter omstart av webbplatsen är allting redo att nyttjas.
 • Finns det en testmiljö där jag kan prova API:et
  Ja, det finns en miljö som låter dig vill prova, utvärdera eller bygga lösningar mot ett testföretag i Visma Business. Kontakta oss så hjälper vi Er med åtkomst och villkoren runt detta. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.
faq
bottom of page