top of page
capremill_logo.png
vismacertifiedpartner._transparent1.png
top
Vi digitaliserar Er affärsprocess

"Med rätt teknik och effektiva utvecklingsmetoder inom våra fyra huvudinriktningar tar vi våra kunders affärsprocess in i den digitala åldern och rustar den för framtiden.

Vi strävar konstant efter en positiv kundupplevelse som bygger på vår långa erfarenhet att omsätta önskemål och krav till långsiktiga och skalbara lösningar utan att för den skull tumma på kvalitén."

Mattias Tillander, CEO
Capremill System AB 

CM_front.png

PRODUKTER

Vi saluför två produkter under samlingsnamnet RedHorn - Business Integration Suite som förenklar åtkomsten till affärsdata från ERP systemen Visma Business och Visma Administration.
 

Via modern och enkel standardteknik ges möjlighet att läsa och skriva data för både interna och externa system med bibehållen säkerhet där flera nivåer av validering sker innan datat är tillgängligt.

REDHORN - för Visma Business

Med ett kraftfullt objektorienterat ramverk,  RESTbaserat API samt stöd för DME och VBS finns det flera olika sätt att konsumera affärsdatat i Visma Business utan att förlora affärslogiken. 

Våra färdiga och beprövade delar kombineras till paket beroende på behov av åtkomst och dataaccess.

 

LÄS MER ➜

REDHORN - för Visma Administration

Med ett kraftfullt objektorienterat ramverk och  restbaserat API förenklas åtkomsten till 

affärsdatat i Visma Administration 500, 1000 och 2000. Med beprövade tekniker som ORM, ODATA och JSON tar vi Visma Administration in i framtiden.

LÄS MER ➜

produkter

INTEGRATION

En IT-miljö består ofta i flera olika system och tjänster som är specialiserade på att behandla och förvalta olika delar av affärsprocessens data. 

Dessa delar kan befinna sig på interna servrar, utspridda i olika delar av världen eller som en mix av båda.

Genom att integrera dessa med varandra får man alltid aktuellt data utan redundans och onödigt många manuella rutiner.
 

Vi har mångårig erfarenhet av att integrera olika system där behov, krav och vision bestämmer tekniken.  

integration

AUTOMATIK

Manuella och återkommande rutiner som stjäl tid, kraft och resurser finns överallt i varje affärsprocess oavsett storlek och komplexitet.


Genom att identifiera och analysera processen kan man hitta och ersätta dessa med automatiska rutiner istället. Kvalitetssäkrat data får man på köpet.

 

Vi hjälper gärna till med identifiering, analys och föreslår en/flera automatiska lösningar som vi sedan implementerar.  

automatik

VISUALISERING

Sammanställda rapporter till ledningen, produktblad , excelunderlag till ekonomiavdelningen eller interaktiv grafik där man kan vända och vrida på data?

Inom Visualisering är möjligheterna oändliga men grundidén är att med ett knapptryck eller automatik få ett sammanställt och förståeligt dataunderlag presenterat i ett format som tilltalar och passar mottagaren.

Vi har jobbat med många olika presentationstekniker där data sammanställs och synliggörs för att presenteras som det är eller för att kunna användas i vidare arbete.  

visualisering
bottom of page